Marktconsultatie GIS Meldkamer Noord-Nederland

De Meldkamer Noord-Nederland (MkNN) heeft de ambitie om op de toekomst voorbereid te zijn met een innovatief en aan met de wensen van de tijd meegroeiend “Geografisch Informatie Systeem (GIS)” in de meldkamer.

De MkNN heeft de behoefte dit te toetsen met marktpartijen en wil u, voorafgaand aan het starten van een Europese aanbestedingsprocedure, uitnodigen voor een marktconsultatie. Met het houden van deze marktconsultatie wil de MkNN onder andere:

  • inzicht krijgen in welke technische oplossingen beschikbaar zijn;
  • achterhalen of haar ideeën, voorstellingen en oplossingsrichtingen met betrekking tot het vernieuwen van het GIS haalbaar zijn;
  • inzicht krijgen in de mogelijkheden van de markt ten aanzien van innovatie.

De marktconsultatie bestaat uit twee fasen:

  1. Schriftelijk door middel van een vragenlijst;
  2. Een informatiebijeenkomst

 

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen de documentatie, behorende bij de marktconsultatie opvragen via marcel@rbenw.nl.