Regionale omroepen starten online meldpunt ‘GEEN112′

Regionale Omroepen RTV Noord en Omroep Gelderland inventariseren onder de noemer “GEEN112″ hoe vaak het voorkomt dat mensen met hun mobieltje 112 niet kunnen bellen. De omroepen leggen alle meldingen voor aan het Rijk en de mobiele providers. Omroep Gelderland is de eerste regionale omroep die met deze dienst is gestart.

Op woensdag 10 september 2014 wordt in de Tweede Kamer een hoorzitting gehouden over de problemen met de mobiele dekking in Nederland. De omroepen willen voorafgaand aan de hoorzitting in Den Haag de meldingen van Geen112 overhandigen aan de minister.

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Guus Appels hoofd LOCC

Dhr. A.W.G.M. (Guus) Appels is per 14 juli binnen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) benoemd als hoofd LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum). Appels volgt in deze functie Patrick Voss op. Guus Appels was sinds 2011 plaatsvervangend directeur Bewaking, Beveiliging en Burgerluchtvaart (DB3) bij de NCTV.

Guus Appels is na zijn studie aan de Politie Academie in Apeldoorn begonnen bij het Korps Landelijke Politiediensten, onder meer als hoofd van de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging en kwartiermaker van de dienst Operationele Ondersteuning en Coördinatie. Hij heeft met name veel ervaring op het gebied van grootschalige multidisciplinaire evenementen, zoals o.a. de inhuldiging van Koning Willem Alexander en Nuclear Security Summit.

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Onderzoeksraad neemt leiding onderzoek: onderzoek in volle gang

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft formeel de leiding over het onderzoek naar de vliegtuigcrash overgenomen van Oekraïne. De twee recorders (‘zwarte dozen’) uit het vliegtuig zijn inmiddels aangekomen in het Verenigd Koninkrijk en worden momenteel door een internationaal team van specialisten uitgelezen en geanalyseerd. In Oekraïne is het onderzoek in volle gang. Hoewel de onderzoekers nog geen veilige toegang tot de crashsite hebben, wordt zowel in Kiev als in Nederland gewerkt aan het verzamelen en het analyseren van gegevens uit diverse bronnen.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

‘Veilig Thuis’ nieuw meldpunt huiselijk geweld & kindermishandeling

Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) gaan per 1 januari 2015 samen. De naam van het gecombineerde meldpunt wordt ‘Veilig Thuis’. Door de fusie worden de aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van kindermishandeling geïntegreerd.

Onder begeleiding van de VNG kozen gemeenten, cliënten en veldpartijen voor de naam Veilig Thuis. Staatssecretaris Van Rijn (VWS), minister Opstelten (VenJ) en staatssecretaris Teeven (VenJ) zijn het van harte eens met deze keuze.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook