Veiligheid van asielzoekers kan beter

Er zijn geen aanwijzingen dat asielzoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers in opvanglocaties en detentiecentra structureel onveilig zijn. Toch doen zich risico’s voor, waarbij deze vreemdelingen lichamelijke of geestelijke schade kunnen oplopen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport ‘Veiligheid van vreemdelingen’, dat vandaag is gepubliceerd. De Raad adviseert de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dan ook maatregelen te nemen om de risico’s die vreemdelingen lopen te beperken.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Camerabewaking langs het spoor

Prorail gaat grote delen van het spoorwegnet bewaken met camera’s. De beelden van de camera’s, vaste en mobiele types, komen binnen op de meldkamer in Eindhoven. Als vanuit de meldkamer zogeheten spoorloper gesignaleerd wordt kan bewakingspersoneel direct naar de juiste plaats gedirigeerd worden en een boete uitschrijven.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Technologieverkenning Nationale Veiligheid

In opdracht van de NCTV als voorzitter van de Stuurgroep Nationale Veiligheid is een verkenning uitgevoerd naar de kansen en dreigingen van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid in de komende vijf jaar.

In deze technologieverkenning komen ontwikkelingen aan bod op het gebied van nanotechnologie, bio-en gentechnologie, neurotechnologie, materiaaltechnologie, informatietechnologie en energietechnologie. Ook het fenomeen van de ‘convergerende technologieën’ – het bij elkaar komen van verschillende technologische ontwikkelingen – is bestudeerd.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Jan Jansen nieuwe directeur Informatievoorziening Nationale Politie

Jan Jansen is per 1 mei formeel benoemd tot directeur Informatievoorziening bij de Nationale Politie. Sinds 2011 vervulde Jan Jansen de functie van directeur Informatievoorziening en plaatsvervangend Chief Information Officer op tijdelijke basis.

Jan Jansen (57) werkte eerder als directeur Informatiemanagement bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Sinds 1993 vervulde hij bij de Belastingdienst diverse managementfuncties op het gebied van bedrijfsvoering en informatievoorziening en was hij hoofd Regiekamer Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Onderzoek “Bedreigen en intimideren van OM- en politiemedewerkers”

Uit het WODC onderzoek ‘Bedreigen en Intimideren van OM- en politiemedewerkers’ blijkt dat 8% van de OM-medewerkers en 41% van het politiepersoneel te maken krijgt met bedreiging of intimidatie. Het onderzoek is in de periode november 2012 tot december 2013, onder leiding van dr. E. Van der Torre uitgevoerd door de Politieacademie. Het onderzoek laat zien dat een deel van de bedreigingen zich uitstrekt tot de privéomgeving. De onderzoekers hebben zowel de gevolgen op de taakuitvoering als de gevolgen op het welbevinden van bedreigde medewerkers onderzocht. Het merendeel van de bedreigde medewerkers geeft aan dat bedreigingen op geen van beide aspecten invloed hebben gehad. Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook