RB&W faciliteert het grootste multidisciplinaire kennisnetwerk binnen de sector Publieke Veiligheid. Overheids- en semi-overheidsorganisaties op het gebied van Publieke Veiligheid (zoals Politie, Defensie, Brandweer, Ambulance) nemen hieraan deel om informatie, kennis- en ervaringen uit te wisselen.

LAATSTE NIEUWS

Minister Blok van Veiligheid en Justitie heeft mevrouw Liesbeth Huyzer voorgedragen tot lid van de korpsleiding van de politie. Haar benoeming gaat in op...

Surveillancetechnologie geëxporteerd door Europese bedrijven, ging in een derde van de gevallen naar landen die als 'onvrij' worden gezien. Het exporteren van de software...

Medio 2018 worden de meldkamers van de Veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee (KMar) op Schiphol samengevoegd. Gezamenlijk...

Dat veiligheid en privacy in deze tijd nog maar moeilijk samengaan, bewijst de discussie over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De...

De Britse veiligheidsdienst GCHQ waarschuwt voor cyberaanvallen vanuit Rusland. Het land kreeg de afgelopen drie maanden 188 serieuze cyberaanvallen voor de kiezen. Dat zegt Ciaran...