27 november: Innovatie aan zee

Slimme blusrobots, grenscontrole door middel van een irisscan, de inzet van burgers bij opsporing en het dateren van blauwe plekken: de innovatiekracht van de Nederlandse veiligheid- en justitiesector is groot. Het is het resultaat van slim samenspel tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Deze innovatiekracht is essentieel om ons land veilig en rechtvaardig te houden. Op 27 november komt publiek, privaat en wetenschap bij elkaar om op het congres ‘Innovatie aan zee, Samenwerken aan een veilig en rechtvaardig Nederland van morgen’ innovatie in al haar verschijningsvormen te beleven en een stap verder te brengen. De Innovatieagenda, die het ministerie van Veiligheid en Justitie tijdens het congres presenteert, geeft hiervoor richting en focus.

Lees meer

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Nederlandse subsidie voor innovatief model voor overstromingsrisico’s

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt dit jaar een half miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een overstromingsmodel. Het online model, Aqueduct, moet in beeld brengen hoe kwetsbaar laaggelegen gebieden zijn voor overstromingen. Ook geeft het model inzicht welke overstromingsrisico’s kunnen ontstaan door klimaatverandering. Dat maakt het mogelijk voor landen om maatregelen te nemen die de verandering van het klimaat zo veel mogelijk beperken en zorgen voor een veiliger leefomgeving. Dat heeft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) bekend gemaakt op de klimaattop van de Verenigde Naties.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Defensie Cyber Commando opgericht

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert geeft in september 2014 het virtuele startschot voor de oprichting van het Defensie Cyber Commando. Defensie had al cybercapaciteiten voor defensieve taken en inlichtingen. Met het Defensie Cyber Commando wordt cyber volwaardig onderdeel van militaire operaties, inclusief de ontwikkeling van offensieve cybercapaciteiten.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Nieuwe aanbesteding voor politievoertuigen

De nationale politie zal een nieuwe aanbesteding voor de levering van politievoertuigen starten. Het traject van een nieuwe aanbesteding zal naar verwachting meer dan een jaar in duren. Dat schrijft minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Vóór 1 oktober moest er een besluit worden genomen of de huidige overeenkomst zou worden verlengd of niet. Waar eerder aan de Kamer was gemeld dat een besluit hierover gekoppeld was aan de uitkomsten van het OM onderzoek over integriteitsschendingen rond de huidige aanbesteding, wordt deze afhankelijkheid nu niet langer in stand gehouden. Het belang van de integriteit van de inkoopfunctie van de politie staat hierbij voorop. Een aanbesteding waaraan de schijn van integriteitschending kleeft, is niet langer houdbaar Het OM-onderzoek over de huidige aanbesteding is op dit moment nog gaande. Het OM heeft aangegeven dat momenteel meerdere politiefunctionarissen in het onderzoek betrokken zijn. Waar nodig zijn of worden personele maatregelen genomen.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook