Detentiebehoefte in Nederland blijft dalen

Volgens de nieuwste voorspellingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zal ook de komende vijf jaar minder behoefte zijn aan celcapaciteit in Nederland. Het gaat om een daling van de vraag met meer dan 700 detentieplaatsen. De dalende behoefte aan cellen is onder meer een gevolg van vermindering van de geregistreerde criminaliteit. Door gebruik te maken van de verminderde vraag naar cellen kan een deel van de benodigde bezuinigingen bij het gevangeniswezen worden gerealiseerd.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Beleidsagenda Veiligheid & Justitie 2015 -2018

Het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) heeft voor de periode 2015 – 2018 een beleidsagenda opgesteld met speerpunten waar V&J zich in de komende jaren in het bijzonder op zal richten. De agenda is tot stand gekomen in samenspraak met het lokaal bestuur en Openbaar Ministerie. Ook de andere partners in de strijd tegen criminaliteit en overlast – zoals het bedrijfsleven – worden nauw bij de uitvoering betrokken. Op de agenda staan hardnekkige vormen van criminaliteit, zoals overvallen, woninginbraken, fraude, drugs en straatroof, maar ook onderwerpen als cybercrime en Jihadisme.

De beleidsagenda is beschikbaar in de Public Safety App

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Daling criminaliteit zet door

In vergelijking met de cijfers over het eerste half jaar van 2013 zet de daling van de geregistreerde criminaliteit in het eerste half jaar van 2014 verder door. Het aantal geregistreerde misdrijven in Nederland daalde de afgelopen zes maanden met 4% naar bijna 510.000 tegenover 535.000 misdrijven in de eerste helft van 2013.

Het aantal misdrijven met veel impact op slachtoffers, zoals woninginbraken, straatroven, overvallen en geweldsmisdrijven is met bijna 10% gedaald: van ruim 200.000 tussen januari en juli 2013 naar ruim 180.000 in dezelfde maanden van 2014. De politie handelde ruim 155.000 verdachten af door hen over te dragen aan het Openbaar Ministerie, door een boete uit te schrijven of door te verwijzen naar Bureau Halt. Het oplossingspercentage is met 28% vrijwel gelijk gebleven.

Lees meer

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Anti-terreuroefening op Waddenzee

Anti-terreureenheden uit vijf landen waaronder Nederland, oefenden in september op de Waddenzee samen in het bestrijden van aanslagen op zee. De eenheden bevrijdden onder andere vierhonderdvijftig passagiers op een gekaapte veerboot. De oefening is op verzoek van ATLAS, een samenwerkingsverband van speciale interventie eenheden van politie en leger in de Europese Unie, georganiseerd door de speciale anti-terreureenheid van Nederland, de Dienst Speciale Interventies (DSI).

Doel van de oefening was om gezamenlijk te trainen en van elkaar te leren zodat bij grootschalige terroristische incidenten de leden elkaar ook operationele steun kunnen verlenen.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland start TS4 Pilot

Met vier personen uitrukken op de brandweerwagen in plaats van met zes, voor die incidenten waarvoor dat passend is. Vanaf medio september rukken de beide dagdiensten van de operationele eenheid Zaanstad op deze manier uit met de TS4.

In opdracht van het Algemeen Bestuur is VrZW gestart met het project Variabele Voertuigbezetting. Hierbinnen valt de pilot TS4. De beide dagdiensten van de operationele eenheid Zaanstad rukken uit met 4 personen op een standaard bepakte tankautospuit.

Lees meer

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook