Ingrepen in budget AIVD nog jaren merkbaar

De bezuiniging van € 68 miljoen op de AIVD uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte/Asscher (najaar 2012) laat diepe sporen na in de organisatie. Deze bezuiniging oplopend tot eenderde van het totale budget voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is sinds de aankondiging mede vanwege toenemende dreiging door jihadisten, terugkerende strijders uit Syrië en bezetting van de Krim door Rusland door het kabinet in drie stappen teruggedraaid.

Lees verder