Technologieverkenning Nationale Veiligheid

In opdracht van de NCTV als voorzitter van de Stuurgroep Nationale Veiligheid is een verkenning uitgevoerd naar de kansen en dreigingen van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid in de komende vijf jaar.

In deze technologieverkenning komen ontwikkelingen aan bod op het gebied van nanotechnologie, bio-en gentechnologie, neurotechnologie, materiaaltechnologie, informatietechnologie en energietechnologie. Ook het fenomeen van de ‘convergerende technologieën’ – het bij elkaar komen van verschillende technologische ontwikkelingen – is bestudeerd.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Jan Jansen nieuwe directeur Informatievoorziening Nationale Politie

Jan Jansen is per 1 mei formeel benoemd tot directeur Informatievoorziening bij de Nationale Politie. Sinds 2011 vervulde Jan Jansen de functie van directeur Informatievoorziening en plaatsvervangend Chief Information Officer op tijdelijke basis.

Jan Jansen (57) werkte eerder als directeur Informatiemanagement bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Sinds 1993 vervulde hij bij de Belastingdienst diverse managementfuncties op het gebied van bedrijfsvoering en informatievoorziening en was hij hoofd Regiekamer Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Onderzoek “Bedreigen en intimideren van OM- en politiemedewerkers”

Uit het WODC onderzoek ‘Bedreigen en Intimideren van OM- en politiemedewerkers’ blijkt dat 8% van de OM-medewerkers en 41% van het politiepersoneel te maken krijgt met bedreiging of intimidatie. Het onderzoek is in de periode november 2012 tot december 2013, onder leiding van dr. E. Van der Torre uitgevoerd door de Politieacademie. Het onderzoek laat zien dat een deel van de bedreigingen zich uitstrekt tot de privéomgeving. De onderzoekers hebben zowel de gevolgen op de taakuitvoering als de gevolgen op het welbevinden van bedreigde medewerkers onderzocht. Het merendeel van de bedreigde medewerkers geeft aan dat bedreigingen op geen van beide aspecten invloed hebben gehad. Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Veiligheids Innovatie Competitie in mei van start

Vanaf mei 2014 vindt de Veiligheids Innovatie Competitie (VIC) plaats, een samenwerking tussen het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze competitie heeft als doel innovatie op het gebied van veiligheid te stimuleren.

De competitie is specifiek voor het Midden- en Kleinbedrijf, door ze uit te dagen innovatieve oplossingen aan te dragen voor verbeteringen op het gebied van veiligheid. Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Twee apps voor Koningsdag in Noord-Holland

De gratis app 26Appril van de politie en de gemeente Amsterdam is vanaf medio april te downloaden. Met deze app kunnen bezoekers zich voorbereiden en op de hoogte blijven van de viering van Koningsdag in Amsterdam. Voor mensen die het Koninklijk bezoek in Graft-De Rijp en Amstelveen willen bijwonen is de app KoningsdagNH ontwikkeld.

Via de 26Appril-app krijgen bezoekers naast een overzicht van de festiviteiten en vrijmarkten in de stad praktische informatie over het openbaar vervoer, parkeermogelijkheden en de locaties van WC’s en EHBO-posten. Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook