Mobiel laboratorium voor onderzoek bermbommen

Op dinsdag 4 november opent de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, het Joint Deployable Exploitation Laboratory and Analysis (JDEAL) in Soesterberg. Het betreft een gepantserd laboratorium dat in de toekomst verscheept kan worden naar missiegebieden en ingezet kan worden in de strijd tegen bermbommen, de zogenoemde Improvisid Explosive Devices (IED’s).

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

NL Alert controlebericht op 1 december 2014

In december wordt voor de vierde keer een NL-Alert controlebericht verstuurd. Op maandag 1 december rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of zij hun mobiel goed hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Brandweer voert praktijkexperimenten uit

Brandweer Nederland en de Brandweeracademie voerden in de week van 20 tot en met 24 oktober 2014 in Zutphen praktijkexperimenten uit, waarbij met daadwerkelijk vuur en rook de ontwikkeling van een brand in een woning gevolgd wordt. Voor Nederlandse begrippen zijn het unieke experimenten met een grote wetenschappelijke waarde voor de brandweer. Doel van de experimenten is om de veiligheid bij brand in Nederland te vergroten voor burgers en brandweermensen.

Lees meer op de themawebsite van Brandweer Nederland

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Campagne iBewustzijn Overheid en Rijk van start

Maandag 27 oktober is de campagne iBewustzijn gestart. Met de campagne willen gemeenten, provincies, waterschappen, Rijksoverheid en ZBO’s hun medewerkers zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen in het ontwikkelen van het bewustzijn omtrent informatieveiligheid. Overheden staan voor grote uitdagingen op het gebied van informatieveiligheid. Zeker nu de landelijke politiek digitale overheidsdienstverlening als speerpunt heeft gekozen. Ook de technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat we op een andere manier omgaan met informatie. Zo werken we steeds meer tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Henk van Zwam verlaat de Nationale Politie

Per 15 december 2014 is Henk van Zwam benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van zorginstelling Carinova. Carinova is met ca. 4.000 medewerkers actief in Thuiszorg, Woonzorg en Huishoudelijke Hulp in Zuidwest en Noord Overijssel. Momenteel is Van Zwam nog hoofd operatiën en plaatsvervangend politiechef van de Landelijke Eenheid bij de Nationale Politie. Daarvoor was hij korpschef bij de politieregio Gelderland-Zuid.

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook