Onafhankelijke toetsing tappen van gesprekken met advocaten

Het kabinet hecht grote waarde aan het belang van een eerlijk proces voor verdachten en de onbelemmerde toegang tot een advocaat. Daarom kunnen inlichtingen- en veiligheidsdiensten nu alleen onder strikte voorwaarden gesprekken met advocaten tappen in het belang van de nationale veiligheid. De verkregen informatie mag bovendien alleen in zeer bijzondere omstandigheden aan derden worden verstrekt. Het kabinet is voornemens een onafhankelijke toetsing toe te voegen aan het tappen van gesprekken met advocaten. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer, in reactie op de uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake het afluisteren van advocaten door inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Lees verder

Internationale samenwerking MIVD voldoet in de regel aan de wet

De samenwerking van de MIVD met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten voldoet in de regel aan de wettelijke voorschriften. Dat staat in het rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). De CTIVD heeft binnen de onderzoeksperiode (2007-2014) een beperkt aantal onrechtmatigheden geconstateerd. De CTIVD vindt wel dat de MIVD in zijn beleid een aantal verbeteringen moet doorvoeren, maar oordeelt over het algemeen positief over de samenwerking in de praktijk.

Lees verder

“Kabinet wil surveillancestaat zonder toezicht rechter”

Het kabinet wil surveillancestaat zonder toezicht rechter, zo betoogt blogger Marcus Lucas. Na de massale verontwaardiging over de onthullingen van Edward Snowden zette het Nederlandse kabinet de nieuwe wet op de inlichtingendiensten een tijdje in de ijskast. Nu die Snowden-storm is gaan liggen, pakt de politiek stevig door. Deze maand stuurden minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk en minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert het voorstel naar de Kamer.

Een omstreden verandering is dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) na invoering van de nieuwe wet op grote schaal informatie kunnen onderscheppen en opslaan. Tegelijkertijd kondigde minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur aan dat hij met een nieuw wetsvoorstel zal komen om internetproviders te verplichten om persoonsgegevens te bewaren. De rechter veegde een eerdere wet van tafel.

Lees het complete artikel op blog.nl