Kamer bezorgd over plan “uitruk op maat”

De Tweede Kamer is bezorgd over de onvrede bij het brandweerpersoneel over het plan voor ‘uitruk op maat’, waarbij de brandweer bij kleinere incidenten met minder personeel en kleinere voertuigen uitrukt. Minister Opstelten beloofde de Tweede Kamer vanmiddag erop toe te zien dat de brandweertop serieus in gesprek gaat met de vakbonden en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV). Hij wil dat ze het voor de zomer eens worden.

Lees verder

Ministerraad stemt in met versterking veiligheidsketen

De ministerraad heeft ingestemd met een versterkingspakket voor de veiligheidsketen voor een bedrag van totaal €128,8 miljoen extra op structurele basis om terrorisme en de jihadistische dreiging langdurig tegen te kunnen gaan. Deze extra gelden worden in een oplopende reeks gerealiseerd tussen nu en 2020. Zij komen ten goede aan de opsporings- en veiligheidsdiensten (AIVD, MIVD, CTIVD, OM, Politie, KMar, DSI) en aan programmagelden bij diverse departementen en gemeenten voor preventie en het tegengaan van radicalisering, zowel nationaal als internationaal.

Lees verder