Zorgvuldigheid voorop in onderzoek gezondheidsklachten

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert laat twee onderzoeken uitvoeren naar de gezondheidsrisico’s van werken met gevaarlijke stoffen. De aanleiding is de melding van gezondheidsklachten. Die kwamen van voormalig Defensiepersoneel van de Prepositioned Organizational Material Storage (POMS)-sites. Hennis neemt de meldingen zeer serieus.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Onderzoek naar menselijk gedrag bij CBRN-incidenten gepubliceerd

Wat doen burgers feitelijk bij (grootschalige) CBRN-incidenten en is hun gedrag fundamenteel anders dan bij ‘traditionele’ incidenten ? Wat weten wij over zelfredzaamheid van burgers bij grootschalige chemische, biologische, radiologische of nucleaire (CBRN) incidenten? Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft de Wetenschappelijke Raad voor de Brandweer het Instituut Fysieke Veiligheid gevraagd een literatuuronderzoek uit te voeren. De centrale vraag voor het onderzoek luidde: In hoeverre vertonen mensen bij grootschalige CBRN-incidenten zelfredzaam gedrag en wat betekent dit voor het hulpaanbod van de hulpdiensten.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Attendering ebola informatie huisartsen loopt via ggd

Het RIVM heeft een bericht naar de GGD’en gestuurd met informatie over hoe de zaken met betrekking tot ebola in Nederland geregeld zijn. De GGD kan deze informatie gebruiken om de huisartsen(posten) te informeren over ebola en hen daarbij te wijzen op de beschikbare informatie bij de NHG en de LHV. Huisartsen worden geadviseerd de reisgeschiedenis van eventuele verdachte patiënten telefonisch uit te vragen. Indien de huisarts denkt aan een ebola-infectie, zal direct overleg met de betrokken GGD plaatsvinden.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Emine Özyenici directeur Informatievoorziening bij VenJ

Emine Özyenici is met ingang van 1 september 2014 benoemd tot directeur Informatievoorziening bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Drs. E.L. Özyenici MCM (1971) is sinds januari 2013 werkzaam als senior managing consultant (marktgroep veiligheid, openbaar bestuur en recht) bij Berenschot. Daarvoor was zij onder andere werkzaam bij de Kwartiermakersorganisatie Nationale Politie als kwartiermaker Dienst Informatiemanagement (IM), manager Finance & Control, Audit en Risk Management bij het CIO Office en lid van de korpsleiding bij de Regiopolitie Midden- en West-Brabant. Zij begon haar loopbaan als adviseur/accountant bij KPMG. Emine Özyenici studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Onderzoek naar briefing basisteams politie

​De briefing is een belangrijk onderdeel van het intelligencegestuurd werken van de politie en ook een van de strategische thema’s van de nationale politie. In “Briefen voor en door basisteams. Een onderzoek naar verbeteringen in de overdracht van briefingsinformatie” gaan lector Intelligence Mariëlle den Hengst & Michiel In ’t Veld in op de briefing voor de basisteams binnen de nationale politie.

Lees verder

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook