Dossiers

Wetgevingsprogramma 2018

Download via deze link het wetgevingsprogramma 2018 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Informatie met betrekking tot de bijbehorende begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u in dit artikel.  

Het rapport van de onderzoekscommissie COR politie

Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie heeft het rapport van de Commissie COR politie in ontvangst genomen en aan de Tweede Kamer aangeboden. De Commissie onder leiding van dhr. Ruys verrichtte het onderzoek in opdracht van de minister nadat uit een intern onderzoek van de korpschef was gebleken dat […]

Visierapport Trends in Veiligheid 2017

In een verbonden samenleving Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste -digitale- ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid. Dit jaar is het thema ‘In een verbonden samenleving.’ En dit thema is niet zomaar gekozen, want onze maatschappij kan steeds meer […]

Van Incident naar Impact

“Naar een paradigmawijziging” In september 2015 heeft de bestuursraad van VenJ mij de opdracht verstrekt om te komen tot beleidsalternatieven die bijdragen aan verbetering van de effectiviteit en efficiency van VenJ in het licht van de ontwikkelingen en de opgaven waar het ministerie voor staat. Voorliggend rapport is hiervan het […]

Het Nieuwe Melden

Burgers gaan er vanuit dat de 112 meldkamers beschikken over alle relevante informatie rondom een incident. Zover is het nog niet. De ICT-systemen, processen en organisatie zijn daar nog onvoldoende op ingericht. Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) hebben TNO gevraagd waar zij rekening […]