Veiligheidsregio

Automatische drone als oplossing voor veiligheidsvraagstukken

Op 12 januari vond de start van het project ‘Next Level’ plaats: de ontwikkeling van een automatische drone als goedkope, stille, snelle en veilige oplossing voor veiligheidsvraagstukken en fysieke veiligheidsrisico’s. De eerste momenten na dreiging of een incident zijn cruciaal; correcte informatie is in de eerste minuten van groot belang […]

Drones gaan waken over Twente

ENSCHEDE – Drones die bij gevaar volledig automatisch opstijgen en de hulpdiensten direct van cruciale informatie voorzien. Dat lijkt sciencefiction, maar in pakweg twee jaar is dat vermoedelijk realiteit. Vrijdag hebben de Veiligheidsregio Twente en Space53 met onder meer de politie, brandweer, Ambulance Oost en beveiligingsbedrijven een pact gesloten om […]

Veiligheidsregio’s willen in 2019 fuseren

De Veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek willen per 2019 fuseren. Dat Flevoland wilde samengaan met Gooi en Vechtstreek was al bekend, maar vandaag is bekend gemaakt per wanneer dat zou moeten gaan gebeuren. Onder de Veiligheidsregio vallen brandweerkorpsen, de Bevolkingszorg-organisaties en de GGD. De fusie betekent dat ook GGD Flevoland en […]

Campagne “Hoe spoort het” in Twente van start

Over het spoor in Twente worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Je kunt daarbij denken aan brandbare stoffen, giftige stoffen en explosieve stoffen. De kans dat er een incident gebeurt met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is klein. Maar als er iets gebeurt, kunnen de gevolgen groot zijn. Daarom […]

Ketenoptimalisatie leidt tot kostbare tijdswinst bij beroerte

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) heeft de tijd tussen de melding van een beroerte bij de meldkamer tot de benodigde trombolysebehandeling in het ziekenhuis verkort met tot wel 20 minuten. De veiligheidsregio heeft dit project, Call to Needle, mede kunnen uitvoeren dankzij een data-analyse en visualisatie-oplossing van softwareontwikkelaar Qlik. […]

Nauwere samenwerking bij hulpverlening op het water

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft de handtekening gezet onder nieuwe afspraken over de samenwerking en inzet bij Search And Rescue-operaties (SAR) en overige maritieme hulpverlening. Het gaat om de samenwerking met de Kustwacht, de KNRM, het havenbedrijf Rotterdam en meerdere andere veiligheidsregio’s. SAR is de internationale benaming voor het zoeken […]

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kiest wederom voor Scholten Awater

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft de Europese aanbesteding met betrekking tot hardware gegund aan Scholten Awater. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een bestaande klant voor Scholten Awater. Het contract wordt aangegaan voor een periode van twee jaar met twee optionele verlengingen van één jaar. De totale geraamde contractwaarde van de Europese aanbesteding […]

Brandweer gaat op nieuwe manier vrijwilligers werven

De brandweer in Zeeland gaat op een nieuwe manier op zoek naar vrijwilligers. Dat zei Elie van Strien,  directeur van de Veiligheidsregio Zeeland en commandant van de Zeeuwse brandweer in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. Het tekort aan brandweervrijwilligers is groot. In Zeeland zijn ruim 40 vacatures voor mannen en […]