Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kiest wederom voor Scholten Awater

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft de Europese aanbesteding met betrekking tot hardware gegund aan Scholten Awater. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een bestaande klant voor Scholten Awater.

Het contract wordt aangegaan voor een periode van twee jaar met twee optionele verlengingen van één jaar. De totale geraamde contractwaarde van de Europese aanbesteding kan oplopen tot ruim
650.000 euro

De opdracht bestaat uit de levering van desktops, thin clients, beeldschermen, mobiele devices, servers en accessoires. Daarnaast gaat Scholten Awater een aantal IT-diensten verzorgen voor de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost: Labeling hardware. Het gaat om de volgende specifieke diensten:

  • Labeling hardware
  • Logistiek
  • Uitgepakt leveren in rolcontainers
  • Installatie van de nieuwe hardware
  • Milieuverantwoord verwerken van oude hardware en verpakkingsmateriaal
  • Datavernietiging middels gecertificeerde Blancco software

Over Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. De organisatie is verdeeld over 36 kazernes en één opleidingscentrum dat in Waalre gevestigd is.

Bron: Dutchitchannel