Het rapport van de onderzoekscommissie COR politie

Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie heeft het rapport van de Commissie COR politie in ontvangst genomen en aan de Tweede Kamer aangeboden.

De Commissie onder leiding van dhr. Ruys verrichtte het onderzoek in opdracht van de minister nadat uit een intern onderzoek van de korpschef was gebleken dat de bestedingen van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie ondoelmatig en disproportioneel waren.

Download hier: “Het rapport van de onderzoekscommissie COR politie”.