Politie eenheid Oost-Brabant vaak te laat bij 112-melding

Bij een 112-alarm wil de politie uiterlijk binnen een kwartier op de plaats des onheils zijn. Dat lukt in deze regio lang niet altijd, zo blijkt uit halfjaarcijfers.

Het eerste halfjaar is het de politie in deze regio slechts bij 6 van de 22 gemeentes gelukt om haar eigen norm te halen om binnen een kwartier bij een alarmmelding te zijn. Zelf vindt de politie dat dat 85 procent van de keren zo moet zijn, maar in de regio – inclusief de stad Eindhoven – lukt dat vrijwel nergens.

Zelf wijst de politie er op dat de meeste gebieden met de langere reactietijd tot de veiligste gebieden van Nederland horen. De cijfers noemt ze  ‘enigszins vertekend’ omdat agenten niet altijd melden wanneer ze ter plekke zijn.

Scoren laag

Als de politie een 112-alarm krijgt, wil ze tussen de drie en tien minuten op de plaats des onheils zijn. Doel is om dat in ieder geval binnen een kwartier te halen. En dat moet minimaal in 85 procent lukken, vindt de politie zelf. De eerste zes maanden is dat over heel Nederland ook het geval. Maar uitgesplitst naar (politie-)regio wordt dat in Oost-Brabant niet gehaald. Ze staat niet alleen: zes van de twaalf regio’s scoren te laag.

Slechts in zes gemeentes is het gelukt. Vaak  met de hakken over de sloot, zoals de 85,2 procent in Geldrop of de 86,5 van Best. Eindhoven valt met 84,6 net onder de grens, Helmond komt daar met 86,6 weer net boven.

In Reusel is het ronduit droef, van de 79 keer is net iets meer dan de helft binnen de tijd. Oirschot hangt met 66,5 procent aan de een-na-achterste mem. Sint-Oedenrode is daarentegen kampioen: het is in alle gevallen gelukt. Maar dan hebben we het ook over slechts drie alarmoproepen.

Uitgestrektheid van gebieden

Een van de oorzaken dat ‘de zelf opgelegde zeer ambitieuze  streefwaarde’ niet wordt gehaald zit in de uitgestrektheid van de gebieden. Het ligt zeker niet aan het sluiten van bepaalde bureau’s. Alarm wordt niet beantwoord door ‘agenten van achter de koffie’, maar door rondrijdende patrouilles. De meldkamer ziet welke wagen het dichtste bij het alarm is en stuurt deze er meteen op af. ,,We zitten geen alarmen af te wachten”, aldus een woordvoerder.

De politie legt zich niet neer bij deze resultaten. Elke keer dat het kwartier niet wordt gehaald, bekijkt ze achteraf wat er beter had kunnen gaan. Verbetering moet ook kunnen komen uit betere afstemming van de meldkamer en de politie op straat. Om alles echt adequaat af te dekken zouden er veel meer agenten in dienst moeten komen en dat zit er niet in.

Bron: Eindhovens Dagblad