Ook generaal Middendorp weg

Tom Middendorp heeft bij zijn vertrek als Commandant der Strijdkrachten, de hoogste militaire functie, gehamerd op de noodzaak van investeringen in Defensie. „Na 25 jaar afbraak moeten we weer investeren in de krijgsmacht. De grens van wat de krijgsmacht kan is allang bereikt.”

De hoogste militair gebruikte zijn afscheid om te benadrukken dat Nederland minstens evenveel moet gaan bijdragen aan de veiligheid als andere Europese landen. Daarvoor is geld nodig. „De krijgsmacht loopt op haar tandvlees en ondertussen neemt het beroep op de krijgsmacht alleen maar toe.” Defensie vindt hij ’een organisatie die er niet goed voor staat’.

De generaal trad af na een vernietigend rapport over Defensie. Het kostte dinsdagavond ook minister Hennis de politieke kop.

Noodlottig

Volgens de militair raakt het hem „heel diep” wat de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft geoordeeld over onder meer een mortierongeluk in Mali. „Het onnodig op het spel zetten van levens is wel het laatste wat ik zou willen.” Over zijn militairen: „Het mag nooit zo zijn dat zij gevaar lopen door een gebrek aan goede spullen en training.” Hij concludeert: „Al met al moet ik constateren dat hier een noodlottige, onveilige situatie is ontstaan onder mijn verantwoordelijkheid.”

De militair treedt mede af omdat volgens hem zijn integriteit als militair adviseur in twijfel getrokken zou zijn. Hij zou het doorgaan van missies boven de veiligheid van mensen hebben gesteld. Middendorp wees op verschillende momenten waarop hij de politiek ’nee’ verkocht als die om missies vroeg en wilde zo maar laten zien dat hij de veiligheid voorop stelt. Hij trekt de conclusies dus in twijfel en doet dat ook op andere punten van het rapport. Toch mag er wat hem betreft geen twijfel zijn over zijn integriteit op dit punt.

Opvolging

Tom Middendorp treedt nu af, maar zou sowieso snel zijn functie neerleggen. Aanstaande donderdag zou hij na ruim vijf jaar opgevolgd worden door luitenant-admiraal Rob Bauer. Daaromtrent zou een grote, militaire ceremonie plaatsvinden op het Binnenhof in Den Haag. Het is nog niet duidelijk hoe zijn benoeming er nu uit gaat zien.

De nieuwe Commandant der Strijdkrachten, Rob Bauer, begon zijn militaire loopbaan in 1981. Hij komt vanuit de marine en voerde onder meer het commando over de Hr.Ms. De Ruyter en de Hr.Ms. Johan de Witt. Vanaf 2011 stuurt hij aan vanuit Den Haag en de afgelopen twee jaar was hij al eens plaatsvervangend CdS.

Bron: Telegraaf