Opsporing politie Noord-Nederland onderbezet

De forensische opsporing van de politie Noord-Nederland kampt met forse onderbezetting. Het korps ontkent evenwel dat onderzoeken gevaar lopen.

De afdeling forensische opsporing van de politie-eenheid Noord-Nederland telde tot voor kort twintig vacatures voor specialisten en ondersteunende functies. Tien daarvan zijn net ingevuld, maar deze mensen zijn nog niet opgeleid. ,,De werkdruk is te hoog. Zeker met de piek aan levensdelicten van de laatste tijd’’, erkent politiewoordvoerder Paul Heidanus. ,,Rechercheurs moeten te snel van de ene heftige zaak naar de andere.’’

Sporenonderzoek noodgedwongen uitgesteld

Door de onderbezetting wordt sporenonderzoek soms noodgedwongen uitgesteld. Zoals in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 augustus. De forensisch specialisten met dienst waren uitgerukt voor een dodelijke schietpartij in Oosterwolde. Kort daarop viel bij een steekpartij in de stad Groningen een zwaargewonde.

Heidanus: ,,We hebben er toen voor gekozen bij dat laatste incident de plaats delict te bevriezen.’’ De plek werd afgezet en bewaakt in afwachting van de ochtendploeg forensisch rechercheurs voor het eerstelijns onderzoek: sporen ter plaatse. ,,Dat kon prima want het weer was goed. Dan blijven sporen intact.’’ Tweedelijns werk – zoals onderzoek naar bandensporen, sporen op een wapen of werktuig, schoensporen – kan later. Daarvoor doet de Noordelijke politie regelmatig een beroep op collega’s uit Oost-Nederland en Noord-Holland.

Desondanks stelt Heidanus dat de opsporingsdienst is toegerust op zijn werk en dat onderzoeken niet in gevaar komen door te weinig personeel. ,,We kunnen het net aan en de komende jaren gaan we stapsgewijs de goede kant op door de opleiding van nieuwe collega’s.’’

Gebrek aan specialisten

Maar volgens voorzitter Gerrit van de Kamp van vakbond ACP zijn in het Noorden onderzoeken rechtstreeks in gevaar gekomen wegens gebrek aan specialisten, met mogelijk nadelige consequenties voor strafzaken die later volgen. ,,Er is te veel werk en er zijn te weinig mensen. Collega’s durven dat niet altijd hardop toe te geven.’’ De ACP eist dat de nationale korpsleiding ingrijpt.

De Telegraaf onthulde gisteren dat het politiespeurwerk in een crisis verkeert. Uit een vertrouwelijk rapport in opdracht van de landelijke politietop blijkt dat er grote gaten vallen door met name de hoge vergrijzing en zware onderbezetting bij de meeste eenheden in het land.

Weinig Animo

In het Noorden is de forensische afdeling, inclusief de verkeersongevallenanalyse (VOA), berekend op ruim 120 fte. Daarvan zijn tien niet en tien nét ingevuld. ,,Voor de nieuwe mensen zoeken we zo snel mogelijk een opleidingsplaats op de politieacademie’’, aldus Heidanus. Het duurt drie jaar voordat een forensisch rechercheur inzetbaar is op alle vlakken. ,,Hoe je het ook wendt of keert, het duurt inderdaad wel even voordat ze allround zijn.’’ De gemiddelde leeftijd is 52 jaar. Ouderen zijn minder inzetbaar.

Nieuwelingen worden binnen de eigen organisatie gezocht maar dat gaat moeizaam. Heidanus: ,,Dit werk vraagt technisch inzicht en heeft veel impact. Het gaat om zware ongevallen, doodslag, moord of pogingen daartoe.’’

Bron: De Leeuwarder Courant