Evaluatie Politiewet 2012 – Commissie Kuijken

Samenvatting

Op 1 januari 2013 trad de Politiewet 2012 in werking. Artikel 74 van de wet bepaalt dat de Minister van Justitie en Veiligheid binnen vijf jaar na inwerkingtreding een evaluatie van die wet aan de Staten-Generaal moet sturen over doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk.

De voorzitter en de leden van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012 hebben in de afgelopen vier jaar diverse gesprekken gevoerd en werkbezoeken afgelegd aan alle eenheden van de nationale politie. Tijdens die werkbezoeken is met politiemensen en met de gezagsdragers van de politie gesproken over hun ervaringen met het nieuwe politiebestel. In opdracht van de commissie hebben onderzoekers van universiteiten en onderzoeksbureaus wetenschappelijk onderzoek verricht naar diverse aspecten van de Politiewet 2012.

De resultaten van die vijf deelrapporten zijn tegelijk met dit rapport digitaal beschikbaar (zie: pdf-bijlagen).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Deel 1: Conclusies en Aanbevelingen van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012
Deel 2: Eindrapport van de commissie: bevindingen

  1. Inleiding en verantwoording
  2. De Politiewet 2012
  3. De juridische status en formele sturing van de nationale politie
  4. Bedrijfsvoering; organisatie in verbouwing, organisatie op koers?
  5. Governance
  6. Prestaties

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kuijken, W.J. (voorz.)
Organisatie(s):
Commissie Evaluatie Politiewet 2012
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Commissie Evaluatie Politiewet 2012
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie – Download hier de pdf versie(s)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Politiewet 2012
Projectnummer:
2747
Operationele status:
Afgerond