NCSC helpt bij vergroten digitale veiligheid Rotterdamse haven

Hoe maak je de Rotterdamse haven digitaal veilig? Als onderdeel van het Port Cyber Resilience Programma staat het NCSC, samen met andere partners, met het programma FERM bij om de cyberweerbaarheid in het havengebied te verhogen en risico’s tegen te gaan.

In de Rotterdamse haven draait het om meer dan alleen schepen en containers. Veel processen zijn geautomatiseerd en de onderlinge afhankelijkheden zijn groot. Bewustwording van de cyberrisico’s in de keten is dus erg belangrijk. Net als samenwerking tussen de haven en haar partners om de gezamenlijke weerbaarheid tegen cybergevaren te verhogen.

Port Cyber Resilience Programma

Daarom richtten Port of Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de politie en de ondernemersvereniging in de haven, Deltalinqs, eerder samen het Port Cyber Resilience Programma op. Ook het NCSC is hiervan een belangrijke en betrokken partner. Het programma heeft de naam FERM gekregen, wat staat voor stevig, standvastig en sterk. Geen afkorting, maar de Rotterdamse vertaling van resilience.

Bewustwording

Onderdeel van FERM is een online platform om bewustwording rondom cybersecurity en het delen van kennis en kunde tussen partners te stimuleren. Maar ook Port Cybercafés voor partijen uit het hele ecosysteem met sprekers over cybersecurity, cyber quick scans voor bedrijven en het delen van lessons learned. Ook is er een grote en succesvolle cyberoefening met partijen gehouden afgelopen november, Cybernautics 2017.

Het NCSC zet de samenwerking in 2018 voort om de successen een vervolg te geven, de cyberweerbaarheid in het havengebied te verhogen en zo samen met alle partners de Rotterdamse haven de best digitaal beveiligde haven ter wereld te maken.

Bron: Beveiligingsnieuws