Minister Grapperhaus: ‘administratieve lasten opsporing omlaag’

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil onnodige administratieve lasten te lijf gaan die rechercheurs in de opsporing belemmeren in hun werk. De minister stelt, in overleg met de korpsleiding en het OM, een externe Commissie in die ervoor moet zorgen dat de administratieve druk bij de opsporing vermindert.

De commissie krijgt de opdracht de administratieve lasten in het opsporingsproces ‘scherp tegen het licht te houden’, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Aan de hand daarvan worden ‘nodeloze bureaucratische belemmeringen weggenomen’.  “Rechercheurs moeten die vermindering voelen”, schrijft Grapperhaus.

De commissie gaat ook adviseren hoe de administratieve lastendruk permanent gemonitord en indien noodzakelijk bijgesteld kan worden. “Het tijdig onderkennen en structureel aanpakken van onnodige administratieve lasten vergt een consequente aanpak binnen de politie.”

De maatregel is onderdeel van een breder pakket om de opsporing te verbeteren, waaronder een Ontwikkelagenda voor de opsporing. Het is tevens een reactie op een recent aangeboden rapport ‘noodkreet recherche’ van de Nederlandse Politiebond.

De minister benadrukt dat er al de nodige voortgang is geboekt in het verbeteren van de opsporing en het terugdringen van administratieve lasten. Zo wordt er efficiënter gewerkt met behulp van ICT-oplossingen en is onlangs door de Eerste Kamer een wet aangenomen waardoor tappen op naam (en niet meer op nummer) mogelijk wordt gemaakt en is het vorderen van camerabeelden eenvoudiger gemaakt.

Bron: Rijksoverheid