Van de Donk gaat samenwerking in strafrechtketen aanjagen

Wim van de Donk wordt de nieuwe voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) dat is ingericht om de samenwerking en prestaties van de verschillende partijen in de strafrechtketen te verbeteren. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schrijft, mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij verheugd is dat de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant het BKB wil aanjagen als onafhankelijk voorzitter.

De heer Van de Donk (1962) volgt als BKB-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten op, die in juni 2016 is begonnen als eerste onafhankelijke voorzitter van het Ketenberaad. Zij is inmiddels minister van Defensie. Onder haar voorzitterschap is een dialoog opgestart over de maatschappelijke ambities van de strafrechtketen, welke prioriteiten hierbij horen en welke doelen gesteld kunnen worden. Hierbij zijn de ketenpartners – onder meer politie, Openbaar Ministerie en de rechtspraak – in gesprek gegaan met burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en functionarissen (zoals slachtoffers, advocaten, welzijnsorganisaties en burgemeesters).

Van de Donk gaat zo spoedig mogelijk aan de slag als voorzitter van het Ketenberaad. Het streven is om in juni 2018 met de ketenpartners het vastgestelde ambitietraject voor de strafrechtketen met doelstellingen en prioriteiten gereed te hebben. Minister Grapperhaus zal de Tweede Kamer hierover naar verwachting in juni 2018 informeren.

Bron: Rijksoverheid.nl