Politie gaat kwetsbare slachtoffers beter beschermen

Wie bij de politie aangifte doet, wordt voortaan beter beschermd als dat nodig is. De politie, het Openbaar Ministerie (OM) en Slachtofferhulp Nederland slaan de handen ineen voor een nieuwe landelijke werkwijze. Met de nieuwe werkwijze moet worden voorkomen dat kwetsbare slachtoffers in korte tijd opnieuw slachtoffer worden.

Agenten moeten gaan inschatten hoe groot de kans is op intimidatie of zelfs vergelding. Politie en Justitie kunnen in zo’n geval adresgegevens van het slachtoffer afschermen of de verdachte een contactverbod opleggen. Als het slachtoffer minderjarig is of wanneer sprake is van huiselijk geweld, wordt altijd extra bescherming aangeboden.

”Deze werkwijze van politie, OM en Slachtofferhulp Nederland stelt het slachtoffer nog meer centraal”, aldus minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

”De aanpak biedt betere bescherming en begeleiding waar nodig. Dat kan veel extra leed voor slachtoffers voorkomen. Eén keer slachtoffer zijn, is al erg genoeg.”

Om de nieuwe aanpak te laten slagen, heeft Justitie geld beschikbaar gesteld. De politie krijgt 124 fte’s extra om de kwetsbaarheid van slachtoffers te beoordelen. Nieuwe Europese regels, zoals de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers, stellen strengere eisen aan de nazorg voor slachtoffers.

Bron: NU.nl