Dossiers

Wetgevingsprogramma 2018

Download via deze link het wetgevingsprogramma 2018 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Informatie met betrekking tot de bijbehorende begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u […]

Visierapport Trends in Veiligheid 2017

In een verbonden samenleving Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste -digitale- ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid. Dit jaar […]

Van Incident naar Impact

“Naar een paradigmawijziging” In september 2015 heeft de bestuursraad van VenJ mij de opdracht verstrekt om te komen tot beleidsalternatieven die bijdragen aan verbetering van de effectiviteit en efficiency van […]

Het Nieuwe Melden

Burgers gaan er vanuit dat de 112 meldkamers beschikken over alle relevante informatie rondom een incident. Zover is het nog niet. De ICT-systemen, processen en organisatie zijn daar nog onvoldoende […]