Overzicht van gebruik van de persoonsgegevens van onze leden, bezoekers en overige relaties

1. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?
1.1 Gegevens die u ons verstrekt

Contactgegevens van sponsors, bezoekers van en deelnemers aan evenementen en trainingen, medewerkers van overheden die deelnemen aan het Kennisnetwerk Veiligheid of anderszins betrokken zijn vanuit hun functie en organisatie bij de onderwerpen die volgen vanuit het Kennisnetwerk Veiligheid. Hierbij registreren wij gegevens zoals voornaam, achternaam, organisatie, afdeling, standplaats, functie, titel, rang, geslacht/aanhef, emailadres, telefoonnummer, ) en interessegebieden in veiligheid. Deze gegevens worden door ons maximaal 3 jaar in onze actieve systemen bewaard. In verband met specifieke beveiligingsmaatregelen bij de verschillende activiteiten registreren we tevens gegevens als ID-nummers en kentekens. Deze gegevens worden niet opgeslagen in onze systemen, maar enkel gebruikt tot het einde van de specifieke activiteit waarvoor deze gegevens gevraagd en geregistreerd zijn.

Gegevens met het oog op administratieve verwerking zoals het doen van betalingen en innen van vorderingen. Contactgegevens (zoals titel, voorletters, voornaam, achternaam, geslacht, bedrijf, functie, emailadres, adres).

1.2 Gegevens die derden ons verstrekken
Partners

Wij ontvangen persoonlijke gegevens via overheids- en industriepartners relevant voor de activiteiten, projecten en onderwerpen die op dat moment binnen het Kennisnetwerk Veiligheid relevant zijn.

1.3 Gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn

Wij registreren persoonlijke gegevens die via openbare bronnen, zoals internet, publicaties en media, beschikbaar zijn.

2. WAAROM VERWERKEN WE UW GEGEVENS?
2.1 Blijf betrokken

Onze diensten zorgen ervoor dat u in contact kan komen met collega’s, professionals vanuit gelieerde overheden, en andere contacten binnen het Kennisnetwerk Veiligheid.

Het Kennisnetwerk Veiligheid is enkel toegankelijk voor overheidsorganisaties of organisaties met een duidelijke functie binnen publieke en nationale veiligheid. Binnen dit netwerk kunnen geregistreerde contactgegevens gedeeld worden. Uw contactgegevens worden enkel en alleen met uw toestemming gedeeld met industriepartners of met partners buiten de doelstellingen van het Kennisnetwerk Veiligheid. Zo worden, bijvoorbeeld, door RB&W geen lijsten met bezoekersgegevens gedeeld na bezoek aan één van onze bijeenkomsten.

Persoonlijke gegevens van mensen die niet gelieerd zijn met het Kennisnetwerk Veiligheid worden enkel gedeeld na toestemming. Het betreft dan persoonsgegevens van mensen werkzaam bij, bijvoorbeeld,  industriepartners, kenniscentra of relevante derde partijen die niet aangesloten zijn bij het Kennisnetwerk Veiligheid.

2.2 Blijf geïnformeerd

Onze diensten helpen u om geïnformeerd te blijven van het laatste nieuws, evenementen en gedachtengoed omtrent onderwerpen die binnen uw interessegebied(en) vallen. Daarnaast zorgen onze diensten ervoor dat u uw professionele kennis vergroot of nieuwe kennis opbouwt. Hiervoor gebruiken we de gegevens die we van u opslaan, zoals contactgegevens, interessegebieden en relevante content uit bijeenkomsten, gesprekken en openbare bronnen.

2.3 Productiviteit

Onze diensten stellen u in staat om samenwerkingsverbanden op te zetten met collega’s, gelieerde overheden, industriepartners en overige derde partijen. RB&W verbindt en brengt leden en derde partijen relevant voor deze samenwerkingsverbanden bij elkaar. RB&W organiseert bijeenkomsten en bereidt overleggen voor om deze samenwerkingsverbanden vorm te geven.

2.4 Administratie, Marketing en Communicatie

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn gebruiken wij uw gegevens om met u te kunnen communiceren via e-mail, telefoon of apps.

Daarnaast brengen wij u regelmatig op de hoogte van de inhoud van onze evenementen, werkbezoeken, publicaties, nieuws en overige relevante informatie via onze websites, nieuwsbrieven en apps.

Tevens worden uw persoonsgegevens gebruikt voor relatiebeheer, relatie-administratie, evenement en training registratie, de inkoop van diensten en producten, marktverkenningen en debiteurenbeheer.

Uw gegevens ontvangen wij via email, web-formulieren, registratieformulieren en worden opgeslagen in onze contacten-database, Customer Relation Management systeem (CRM) en/of debiteurensysteem.

3. WAAROM MOGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN?

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

De uitvoering van onze overeenkomst met de betrokkene;

Het voldoen aan onze wettelijk plicht, bijvoorbeeld het voldoen aan de vereisten van de Wwft; het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze cliënten te kunnen (blijven) verlenen; en het behartigen van uw gerechtvaardigde belang op het verkrijgen van juridisch advies en rechtsbijstandHet behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan de bezoekers van onze website te kunnen (blijven) verlenen en om onze website zo goed mogelijk te gebruiken en om onze relaties.Het gebruik van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u en het behartigen van het gerechtvaardigd belang van RB&W of derden om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze relaties te kunnen verlenenHet gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het behartigen van het gerechtvaardigd belang van RB&W of derden. Dat gerechtvaardigd belang is het belang van RB&W onze eigendommen te beveiligen.

4. WIE HEBBEN ER TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

RB&W gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen kunnen daardoor ook inzage in uw persoonsgegevens hebben. Bij het selecteren van deze systemen en leveranciers wordt door ons gekeken naar de mate van zorgvuldigheid, veiligheid en privacy die deze systemen bieden. Op regelmatige basis evalueren wij deze systemen en leveranciers en vergelijken deze met alternatieve oplossingen. Voor meer informatie over deze leverancier(s) kunt u contact met ons opnemen via privacy@rbenw.nl.

Alleen medewerkers van RB&W die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van RB&W.  Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via privacy@rbenw.nl.

5. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als u van onze diensten gebruik wenst te maken en maximaal drie jaar nadat u aaneengesloten geen gebruik meer heeft gemaakt van één van onze diensten. Bij iedere aanmelding voor het bijwonen van een RB&W activiteit worden uw gegevens geactualiseerd.

Wij verwijderen uw gegevens uit onze administratieve systemen indien u:

  • Via één van onze communicatiemiddelen aangeeft om uw gegevens te verwijderen;
  • U beroepshalve niet meer actief bent voor een (overheids)organisatie, industriepartner of andere relevante organisatie;
  • U langer dan drie jaar aaneengesloten geen gebruik meer heeft gemaakt van onze diensten.

Uw gegevens worden op bovenstaande gronden verwijderd tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren, als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten of als uw gegevens via openbare bronnen beschikbaar zijn.

Wij verwijderen uw gegevens uit onze actieve databases en systemen, maar omdat wij op regelmatige basis back-ups maken van de data in onze systemen kan het zijn dat uw gegevens in deze back-ups besloten blijven. Onze back-ups worden opgeslagen op losstaande harde schijven die niet toegankelijk zijn via een internetverbinding en enkel toegankelijk voor RB&W personeel belast met het maken en bewaren van deze back-up schijven. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via privacy@rbenw.nl.

6. MOET IK DEZE GEGEVENS AAN RB&W VERSTREKKEN?

De verwerking van deze persoonsgegevens is nodig als u van onze diensten gebruik maakt, omdat wij zonder deze gegevens onze  diensten niet goed kunnen verlenen.De verwerking van deze persoonsgegevens is nodig als deel wilt uitmaken van het Kennisnetwerk Publieke Veiligheid, u wilt dat wij uw bericht in behandeling nemen of om aan uw verzoek te voldoen om een een bijeenkomst of training  bij te wonen, publicaties, informatie en aankondigingen te ontvangen, of anderszins een samenwerking te initiëren.

Terug naar het RB&W Privacy Statement