Verdere informatie over het gebruik van de persoonsgegevens en uw rechten

7. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN MIJ GEGEVENS?

RB&W, gevestigd aan de Tussenlanen 13, 2861 CB  Bergambacht, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN ALS IK VRAGEN HEB OVER HET GEBRUIK VAN MIJN GEGEVENS

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via: privacy@rbenw.nl.

9. HOE ZIT HET MET HET GEBRUIK VAN MIJN GEGEVENS DOOR DERDEN?

RB&W heeft met alle partijen aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt, afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacybeleid van RB&W en deze RB&W Privacy Statement.

Als wij derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met dit RB&W Privacy Statement. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.

Als wij uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn. Voor meer informatie over deze leverancier(s) kunt u contact met ons opnemen via: privacy@rbenw.nl.

10. HOE BEVEILIGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze bezoekers en deelnemers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren wij u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

11. WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS (EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN)

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kun u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.

U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan RB&W of privacy@rbenw.nl. Vergeet u niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen een maand antwoord. U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

12. PLAATSEN JULLIE COOKIES ALS IK JULLIE WEBSITE BEZOEK?

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie aan te bieden. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u verzonden / opgenomen zonder dat u daarmee hebt ingestemd. Op de website van RB&W worden cookies geplaatst. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen die informatie bevatten. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Een cookie bevat geen identificerende gegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van de RB&W-site voor u gemakkelijker te maken. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u via uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) het gebruik van cookies blokkeren. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar. RB&W maakt gebruik van drie soorten cookies:

  1. Functionele cookies Deze cookies worden gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken door het gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan.
  2. Analytische cookies Deze cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. RB&W gebruikt hiervoor Google Analytics. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics.
  3. Social media cookies Via deze cookies geeft RB&W u de mogelijkheid om de informatie op de website te delen via social media buttons. Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst. Kijk voor meer informatie naar de privacy statements van LinkedIn, Twitter of Instagram. Deze informatie wijzigt geregeld, RB&W heeft hier geen invloed op. RB&W plaatst zelf geen tracking cookies op de website, maar als u gebruik maakt van de social media cookies kunnen derde partijen deze wel plaatsen.
13. GEBRUIKEN JULLIE MIJN GEGEVENS VOOR HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN?

Wij gebruiken contactgegevens van onze cliënten voor het versturen van servicemails en het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events. U kunt zich voor de mails met commerciële informatie altijd afmelden of uw voorkeuren instellen door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of door een mail aan privacy@rbenw.nl. Wij gebruiken uw contactgegevens tot maximaal drie jaar na het sluiten van het dossier dat wij voor u hebben behandeld.

Wij gebruiken contactgegevens van andere relaties dan onze cliënten voor het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events alleen als u daar vooraf toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of door een mail aan privacy@rbenw.nl. Wij zullen u na drie jaar weer opnieuw toestemming vragen voor het gebruik van uw contactgegevens.

Terug naar het RB&W Privacy Statement