Politie Limburg gaat data slim gebruiken

Limburg – De politie in Limburg gaat bij haar veiligheidstaken meer gebruik maken van slimme technieken om data te kunnen ontsluiten, te duiden en die informatie geschikt te maken voor het politiewerk. Om dat te bereiken, gaat de Limburgse politie op het gebied van digitale innovatie, samenwerken met de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Medewerkers van de politie worden gehuisvest op deze Brightlands-campus.

Vanaf 5 april a.s. gaan de medewerkers op de campus in Heerlen werken. Tevens zullen er regelmatig grote en kleinere interne en externe events op de campus georganiseerd worden.
Op de campus werken onderzoekers, studenten en bedrijven samen aan slimme toepassingen van beschikbare data. Politie en Brightlands Smart Services Campus tekenen donderdagochtend een contract over samenwerking en huisvesting.

Bij haar benoeming enkele maanden geleden zei de nieuwe chef van de Eenheid Limburg, Ingrid Schaefer-Poels, al dat de politie allianties met bijvoorbeeld Brightlands en universiteit moet aangaan om beter in te kunnen spelen op terreinen als cybercrime of financiële economie.

Snelle ontwikkelingen

“De (technologische) ontwikkelingen gaan razendsnel en hebben ontegenzeggelijk invloed op het politiewerk. De informatieorganisatie van de politie wil graag de handen ineenslaan met derden die beschikken over kennis en denkkracht en die innovatieve ontwikkelingen een warm hart toedragen” aldus Ernest Venema, hoofd Informatie Organisatie van de politie Limburg.
Brightlands biedt de politie een ideale ontmoetingsplaats met kennisinstellingen en bedrijven. Het is tevens een ‘ broedplaats’  om te experimenteren. Het is daarnaast de opmaat voor een bredere samenwerking tussen politie en andere bedrijven en instellingen.

Blij

CEO Peter Verkoulen van organisatie is blij met de komst van de politie: “Ik ben ervan overtuigd dat we veel voor elkaar kunnen betekenen. Onze manier van sámen aan vraagstukken en uitdagingen werken heeft zijn effect al bewezen. De politie is er voor de hele samenleving en kiest nadrukkelijk voor innovatie en samenwerking om voor de veiligheid van iedereen te zorgen. Dat ze dat samen met ons gaat doen, beschouw ik ook als een compliment voor de manier waarop wij bij Brightlands werken.”

Brightlands Smart Services Campus

De Brightlands Smart Services Campus is een internationaal ecosysteem met een hoog innovatief vermogen en ondernemerschap. Multinationals als APG en Accenture, regionale bedrijven, startups en onderwijsinstellingen werken er samen. De campus huisvest meer dan 60 bedrijven en instellingen, waar momenteel meer dan 500 mensen werken en 250 studenten actief zijn.
De Brightlands Smart Services Campus maakt deel uit van Brightlands, een open innovatie community die bestaat uit 4 campussen en waar wetenschappers, ondernemers, studenten en investeerders samenwerken aan de grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. De Brightlands Smart Services Campus richt zich hierbij primair op het ontwikkelen en faciliteren van een community die data kan omzetten in slimme diensten. Founding fathers van de campus zijn APG, Maastricht University en de Provincie Limburg.

Bron: Politie.nl