Veiligheid

Frank Paauw nieuwe politiechef Amsterdam

De Rotterdamse politiebaas Frank Paauw (60) vertrekt definitief naar Amsterdam om daar korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg op te volgen. Dat bevestigen meerdere bronnen bij zowel de Rotterdamse als Amsterdamse politie en de Centrale Ondernemingsraad (COR). De vraag is alleen nog per wanneer Paauw precies in de hoofdstad aan het werk gaat. […]

Tachtig extra Rotterdamse boa’s krijgen meer opsporingsbevoegdheden

Rotterdam gaat meer handhavers van Stadsbeheer extra opsporingsbevoegdheden geven om overlast op straat aan te pakken. Tachtig bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) mogen straks bekeuringen uitschrijven voor tien strafbare feiten Momenteel hebben zo’n veertig Rotterdamse boa’s deze bevoegdheden maar het college breidt dit aantal uit tot 120. Het is de bedoeling dat […]

Wilbert Paulissen nieuwe politiechef Oost-Brabant

Nederland – Hoofd van de landelijke recherche, Wilbert Paulissen volgt Frans Heeres op als politiechef van de eenheid Oost-Brabant. Dat is vandaag bekendgemaakt. Paulissen begint op 1 april. Heeres is sinds 1 januari dit jaar landelijke portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politiezorg. Wilbert Paulissen over zijn overstap: ‘Mijn nieuwe functie binnen het korps […]

Defensie en politie gaan samen personeel werven en uitwisselen

Hierin spreken ze af elkaar niet te zullen beconcurreren. Ook willen ze het gemakkelijker maken om over te stappen van de ene naar de andere organisatie. Zo willen ze een aantrekkelijker carrièreperspectief bieden. “Bij ons blijft maar een klein deel tot de pensioenleeftijd. Defensie moet relatief jong blijven omdat het werk […]

Politie zet speciale vrijwilligers in tegen cybercrime

In de strijd tegen cybercrime gaat de politie vanaf vandaag werken met vrijwilligers. Die zullen vooral worden ingezet voor onderzoek op het zogeheten dark web, het deel van internet dat voor de meeste gebruikers verborgen blijft. In eerste instantie gaat het om veertien vrijwilligers die de politie al op een […]

Defensie richt Nederlands Special Operations Command op

Terwijl Special Operations Forces (SOF) steeds belangrijker worden, is die capaciteit op nationaal niveau nu nog versnipperd. Dat is lastig bij een compleet SOF-optreden omdat dit steeds vaker geïntegreerd met andere delen van de krijgsmacht gebeurt. Verder is er gebrek aan belangrijke en gegarandeerde ondersteuning. Het Netherlands Special Operations Command […]

Politiechef Miriam Barendse verlaat Eenheid Midden-Nederland

Utrecht – Politiechef Miriam Barendse vertrekt per 1 april 2019 bij de Eenheid Midden-Nederland. Onder haar leiding zijn er – tijdens de vorming van de Nationale Politie – belangrijke stappen gezet aan het bouwen van de nieuwe politie-eenheid Midden-Nederland. Het was ook een periode waarin zij een bijdrage heeft mogen […]

€91 miljoen voor inzetbaarheid politieagenten

De politie krijgt eenmalig €91 miljoen om de inzetbaarheid van agenten te vergroten. Dit is nodig omdat er de komende jaren veel agenten met pensioen gaan, terwijl de nieuwe instroom nog in opleiding is. Het geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld overuren of externe inhuur voor administratieve taken zodat agenten […]

Meer mogelijkheden bij aanpak ondermijnende criminaliteit

Om te voorkomen dat criminelen (of hun stromannen) dienstverlening door de overheid misbruiken, krijgen gemeenten, provincies en het Rijk meer mogelijkheden eigen onderzoek te doen naar de achtergrond van personen die bijvoorbeeld een vergunning of subsidie aanvragen, of een vastgoedtransactie met de overheid aangaan dan wel  intekenen op een overheidsopdracht. […]