Veiligheid

Jaarverantwoording Politie 2019

De politie presenteerde de jaarverantwoording 2019 op 20 mei 2020. Na een jarenlange daling is het aantal geregistreerde misdrijven in 2019 voor het eerst in lange tijd weer gestegen, van […]

Siebe Riedstra naar ABDTOPConsult

Siebe Riedstra wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De […]