Dossiers

Defensienota gericht op robuuste, wendbare krijgsmacht

Defensie kan weer met vertrouwen uitkijken naar de toekomst. Na jaren van bezuinigen investeert de militaire organisatie in haar mensen, slagkracht en zichtbaarheid. Het personeel krijgt spullen om goed en zo veilig mogelijk te kunnen werken. Defensie verhoogt de slagkracht met de aankoop van nieuw materieel en door bestaande middelen […]

Jaarverslag AIVD 2017

Dreigingen voor de nationale veiligheid die we van oudsher kennen, zoals spionage, heimelijke politieke beïnvloeding, terrorisme en sabotage spelen zich tegenwoordig af in de digitale ruimte. Dat schrijft de AIVD in zijn jaarverslag over 2017. Download hieronder het jaarverslag AIVD 2017 en het Jaarbeeld  AIVD 2017 Jaarbeeld+AIVD+2017 Jaarverslag+AIVD+2017 Toename politieke […]

Evaluatie Politiewet 2012 – Commissie Kuijken

Samenvatting Op 1 januari 2013 trad de Politiewet 2012 in werking. Artikel 74 van de wet bepaalt dat de Minister van Justitie en Veiligheid binnen vijf jaar na inwerkingtreding een evaluatie van die wet aan de Staten-Generaal moet sturen over doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk. De […]

Study “Pro-active Policing

The argument over proactive policing can be politicized, but now the National Academies of Sciences, Engineering and Medicine is trying to make it more scientific. It has just released a comprehensive survey of the research that has been done on the crime-fighting effectiveness of various policing strategies. There’s more research to draw […]

Wetgevingsprogramma 2018

Download via deze link het wetgevingsprogramma 2018 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Informatie met betrekking tot de bijbehorende begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u in dit artikel.  

Het rapport van de onderzoekscommissie COR politie

Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie heeft het rapport van de Commissie COR politie in ontvangst genomen en aan de Tweede Kamer aangeboden. De Commissie onder leiding van dhr. Ruys verrichtte het onderzoek in opdracht van de minister nadat uit een intern onderzoek van de korpschef was gebleken dat […]

Visierapport Trends in Veiligheid 2017

In een verbonden samenleving Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste -digitale- ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid. Dit jaar is het thema ‘In een verbonden samenleving.’ En dit thema is niet zomaar gekozen, want onze maatschappij kan steeds meer […]

Van Incident naar Impact

“Naar een paradigmawijziging” In september 2015 heeft de bestuursraad van VenJ mij de opdracht verstrekt om te komen tot beleidsalternatieven die bijdragen aan verbetering van de effectiviteit en efficiency van VenJ in het licht van de ontwikkelingen en de opgaven waar het ministerie voor staat. Voorliggend rapport is hiervan het […]

Het Nieuwe Melden

Burgers gaan er vanuit dat de 112 meldkamers beschikken over alle relevante informatie rondom een incident. Zover is het nog niet. De ICT-systemen, processen en organisatie zijn daar nog onvoldoende op ingericht. Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) hebben TNO gevraagd waar zij rekening […]