Defensie

Defensie en politie gaan samen personeel werven en uitwisselen

Hierin spreken ze af elkaar niet te zullen beconcurreren. Ook willen ze het gemakkelijker maken om over te stappen van de ene naar de andere organisatie. Zo willen ze een aantrekkelijker carrièreperspectief bieden. “Bij ons blijft maar een klein deel tot de pensioenleeftijd. Defensie moet relatief jong blijven omdat het werk […]

Defensie richt Nederlands Special Operations Command op

Terwijl Special Operations Forces (SOF) steeds belangrijker worden, is die capaciteit op nationaal niveau nu nog versnipperd. Dat is lastig bij een compleet SOF-optreden omdat dit steeds vaker geïntegreerd met andere delen van de krijgsmacht gebeurt. Verder is er gebrek aan belangrijke en gegarandeerde ondersteuning. Het Netherlands Special Operations Command […]

The EU plans to test an AI lie detector at border points

Trials for AI lie detection at border patrol checkpoints are set to begin soon in the EU. The program, called iBorderCtrl, will run for six months at four border crossing points in Hungary, Latvia and Greece with countries outside the European Union, as reported by Gizmodo. iBorderCtrl is an EU-funded project that […]

Defensie schaft tientallen piepkleine drones aan

Defensie krijgt de beschikking over enkele tientallen piepkleine drones. De Black Hornet, die slechts 18 gram weegt, zal in eerste instantie worden gebruikt door verkenningseenheden van de landmacht en het Korps Mariniers. De Black Hornet wordt al langer gebruikt door onder andere de Britse, Noorse en Duitse krijgsmacht. Daardoor zijn […]

Defensie experimenteert met ‘James Bond-snufjes’ in Soesterberg

Lange tijd waren Amerikaanse militairen gestationeerd op vliegbasis Soesterberg. Tegenwoordig is het een natuurgebied, maar een deel is nog steeds in gebruik door Defensie. Die experimenteert daar nu met een militair kamp van de toekomst. Op deze zogenoemde ‘smartbase’ met hightech-snufjes die in een James Bond-film niet zouden misstaan, wordt […]

Defensienota gericht op robuuste, wendbare krijgsmacht

Defensie kan weer met vertrouwen uitkijken naar de toekomst. Na jaren van bezuinigen investeert de militaire organisatie in haar mensen, slagkracht en zichtbaarheid. Het personeel krijgt spullen om goed en zo veilig mogelijk te kunnen werken. Defensie verhoogt de slagkracht met de aankoop van nieuw materieel en door bestaande middelen […]

Politie en Defensie samen paraat bij terrorisme en grof geweld

Driebergen – Schouder aan schouder werken politie en Defensie tegenwoordig samen in de strijd tegen terrorisme en grof geweld. Dit gebeurt vanuit de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie. Deze dienst zet zich, elke dag weer, in nauwe samenwerking en in wisselend samengestelde teams, in voor de veiligheid van […]

Ook generaal Middendorp weg

Tom Middendorp heeft bij zijn vertrek als Commandant der Strijdkrachten, de hoogste militaire functie, gehamerd op de noodzaak van investeringen in Defensie. „Na 25 jaar afbraak moeten we weer investeren in de krijgsmacht. De grens van wat de krijgsmacht kan is allang bereikt.” De hoogste militair gebruikte zijn afscheid om […]

Luitenant-admiraal Rob Bauer nieuwe Commandant der Strijdkrachten

Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, draagt donderdag 5 oktober na ruim vijf jaar het commando van de krijgsmacht over aan luitenant-admiraal Rob Bauer. De militaire ceremonie vindt plaats op het Binnenhof te Den Haag, waar ook de minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert zal spreken. Generaal Tom Middendorp heeft sinds […]