Visierapport Trends in Veiligheid 2017

In een verbonden samenleving

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste -digitale- ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid. Dit jaar is het thema ‘In een verbonden samenleving.’ En dit thema is niet zomaar gekozen, want onze maatschappij kan steeds meer worden beschouwd als een complex van verbindingen. Verbindingen tussen mensen, tussen organisaties en tussen apparaten, waarbij die drie entiteiten ook onderling steeds hechter in verbinding staan. Een ontwikkeling die het gevolg is van de opkomst van het internet. En aangezien het internet zich steeds verder ontplooit, met steeds nieuwe toepassingen (met het Internet of Things als een voorname recente innovatie), staat de ontwikkeling van de verbonden samenleving nooit stil.

Een verbonden samenleving heeft ook grote gevolgen voor het domein waar Trends in Veiligheid op is gericht. Zo’n maatschappij biedt een overheid bijvoorbeeld de kans om de dienstverlening te verbeteren, de handhaving te versterken, de transparantie te vergroten en de burger te betrekken.

Nieuwe ontwikkelingen kunnen ook worden ingezet om sneller en beter te reageren op calamiteiten en potentiële aanslagen te voorspellen. En de apparaten waarvan we steeds afhankelijker zijn kunnen – in verbinding – niet alleen steeds beter inspelen op onze behoeften, maar kunnen ook een rol spelen in onze persoonlijke veiligheid.

Er is echter ook een keerzijde. Betere beveiliging (bijvoorbeeld door biometrische technologie) betekent ook dat nog zorgvuldiger moet worden omgegaan met zaken als privacy. In de verknoopte samenleving dienen we op een vernieuwende manier te kijken naar defensie, want cyberaanvallen zijn – zo is inmiddels wel gebleken – niet langer science fiction. Overheden, organisaties en particulieren zijn kwetsbaarder dan ooit voor verstoringen in de keten. Het gezegde dat deze keten niet sterker is dan de zwakste schakel was nog nooit zo actueel.

Kortom: meer dan genoeg stof voor deze editie van Trends in Veiligheid. De auteurs van dit rapport nemen u mee langs de verschillende dimensies van de verbonden samenleving, waarbij de kansen en uitdagingen uitgebreid worden behandeld.

Download hier: “Trends in Veiligheid 2017”.