Gemeenten praten mee over fusie veiligheidsregio’s

De gemeentebesturen in Flevoland en Gooi en Vechtstreek kunnen nog tot half maart laten weten wat ze vinden van de voorgenomen fusie van de veiligheidsregio’s in beide gebieden.

Zowel de gemeenteraden als de colleges van B en W zijn uitgenodigd om aandachtspunten en randvoorwaarden aan de besturen van de veiligheidsregio’s te sturen. Dat schrijven de Almeerse burgemeester Franc Weerwind en zijn collega Pieter Broertjes van Hilversum aan alle gemeenten in beide regio’s.

Fusie van veiligheidsregio’s

De burgemeesters zijn voorzitters van de veiligheidsregio’s die willen fuseren. Onder de veiligheidsregio vallen brandweerkorpsen, de Bevolkingszorg-organisaties en de GGD.  Afgelopen najaar is er een intentieverklaring gemaakt voor de fusie, die per 1 januari 2019 in zou moeten gaan.

Twijfels

Burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder heeft al aangegeven te twijfelen of meegaan in een fusie wel zo voordelig is. De burgemeester vreest dat onderdelen meer op afstand komen te staan, wat niet goed zou zijn voor Noordoostpolder. De gemeenteraad van Noordoostpolder wil daarom een onderzoek naar de voor en nadelen van de fusie. Ook in Almere is aangegevenzo’n onderzoek op prijs te stellen.

Bron: Omroep Flevoland