‘Samenwerking politie en Defensie niet optimaal bij terreuroefening’

De gemeente Amsterdam heeft belangrijke lessen getrokken uit de anti-terreuroefening van afgelopen november. Zo blijkt dat de samenwerking tussen onder meer politie en Defensie beter kan. Dat schrijft waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen dinsdag in een brief aan de gemeenteraad.

Op 8 en 9 november werd in opdracht van de gemeente, justitie en politie een grootschalige terrorisme-oefening gehouden in de stad. Er werd een scenario nagebootst waarin een groep gewapende mannen met een vrachtwagen op een groep mensen inreed.

Aan de oefening deden onder andere de gemeenschappelijke meldkamer, nood- en hulpdiensten op straat, eenheden van de Dienst Speciale Interventies (DSI), bewakingseenheden van defensie, crisisteams in het crisiscentrum onder het stadhuis en in het hoofdbureau van politie mee. Het was de eerste grootschalige terrorisme-oefening in Nederland, waarbij ook Defensie werd ingezet ter ondersteuning van de politie.

Samenwerking

Hoewel er in de voorbereiding intensief gewerkt was aan de samenwerking tussen politie en Defensie tijdens terroristische aanslagen, bleek tijdens de oefening dat het toch lastig was om de twee diensten goed samen te laten werken. Ook bleek dat het optreden in een stadsomgeving een stuk anders is dan in het gebied waarin Defensie normaal gesproken operereert. Er was bijvoorbeeld weinig tijd voor het opbouwen van ‘locatiekennis en -gevoel’.

Ook bleek het een uitdaging om hulpverlening en mogelijke relevante opsporingsinformatie die bij de meldkamer binnenkwam goed te scheiden en duurde het relatief lang voordat er door de hulpdiensten werd opgeschaald naar GRIP 1 (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) en later naar GRIP 3.

Tevens duurde de hulpverlening van slachtoffers relatief lang, omdat het voor de meldkamer en politie lang onduidelijk was of de situatie veilig was.

Verbeterpunten

De DSI wist te terroristen in de oefening snel uit te schakelen, maar de afstemming en samenwerking tussen de speciale eenheid en de overige hulpdiensten verliep moeizaam. Dit kwam voornamelijk omdat de diensten bepaalde verwachtingen van elkaar hadden. Ook leidde het gebruik van bepaalde vaktermen tot verwarring in de communicatie.

Een deel van de verbeterpunten zullen door de driehoek en de Veiligheidsregio worden opgepakt. Andere zaken zullen moeten worden opgepakt door nationale diensten, zoals de Nationale Politie, Defensie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

“lk vind het van groot belang dat de lessen uit deze oefening verder worden uitgewerkt en omgezet in concrete acties”, aldus de burgemeester.

Bron: NU.nl