Minister Blok verlengt it-aanvalsplan politie niet

IV-organisatie neemt eind dit jaar innovatieprogramma over

Stef Blok, demissionair minister van Veiligheid en Justitie, is niet van plan het Aanvalsprogramma Informatievoorziening (IV) Politie te verlengen tot 2020. Het programma loopt eind 2017 ten einde maar volgens de betrokken Review Board is pas 45 procent van de vernieuwing van het operationele proces voltooid. Volgens Blok is de huidige it-organisatie, neergezet nadat de nationale politie van start ging, in staat het programma over te nemen en te borgen.

 Minister Blok schrijft dit in een Tweede Kamer-brief. Hierin beantwoordt hij een aantal vragen van CDA-Kamerlid Chris van Dam over de ict bij de politie, naar aanleiding van een brief van de Review Board aan de bewindsman. 

De Review Board, ingesteld in 2012, stuurde Blok eind mei een brief waarin zij waarschuwt dat de realisatie van de doelstellingen van het deelprogramma Voorzieningen Operatiën achterblijft. Naar verwachting is eind 2017, wanneer het programma afloopt, slechts 45 procent van het operationele proces vernieuwd.

De achterstand is verklaarbaar, omdat de korpsleiding ervoor heeft gekozen eerst te investeren in de stabiliteit van systemen en de ict-infrastructuur én de afronding van de reorganisatie (onder het motto ‘de basis op orde’). De Review Board erkent dat er keuzes moesten worden gemaakt en stelt ook vast dat er resultaten zijn geboekt binnen de deelprogramma’s Technische Infrastructuur en Voorzieningen Bedrijfsvoering.

Bedrijfsrisico

Maar, is tevens de constatering, in het realisatieplan 2017 van het Aanvalsprogramma staat niet duidelijk aangegeven welke oorspronkelijk beoogde doelen en resultaten niet worden gehaald, en wat de consequenties daarvan zijn. De toetsingscommissie wijst erop dat, omdat ict-vernieuwingen in de politieoperatie uitblijven, het beheer van de huidige systemen duurder en meer kwestbaar wordt.

‘Aangezien ict-systemen een eindige levenscyclus kennen, vormt dit potentieel een ernstig bedrijfsrisico’, stelt de Review Board in haar brief vast. ‘Door het uitblijven van de noodzakelijke vernieuwing blijven de beheerslasten dermate hoog dat er structureel onvoldoende budget en daarmee ict-capaciteit is voor vernieuwing. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel. De Review Board is daarom van mening dat deze vernieuwing snel vorm moet worden gegeven.’

Borgen

Volgens minister Blok wordt dit probleem bij de politie erkend. Na afloop van het Aanvalsprogramma (31 december 2017) stuurt hij de Tweede Kamer een eindrapport, evenals het eindverslag van de Review Board. Verder is er een transitieplan in de maak waarin aangegeven op welke manier de IV-organisatie van de politie de producten, lopende projecten en ontwikkelde werkwijzen overneemt van het Aanvalsprogramma. Die organisatie bestaat uit een beleidsdirectie en twee uitvoerende diensten: ICT en Informatiemanagement.

Blok vindt een verlenging van het Aanvalsprogramma niet nodig omdat de samenwerking tussen de operatie en de bedrijfsvoering steeds meer invulling heeft gekregen. Daarnaast is de instellingstermijn van de Review Board niet meer te verlengen. Dit is eind 2016 al een keer gedaan en bij tijdelijke adviescolleges kan dit maar één keer, laat hij de Tweede Kamer weten.

Bron: Computable / Rik Sanders