Campagne “Hoe spoort het” in Twente van start

Over het spoor in Twente worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Je kunt daarbij denken aan brandbare stoffen, giftige stoffen en explosieve stoffen. De kans dat er een incident gebeurt met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is klein. Maar als er iets gebeurt, kunnen de gevolgen groot zijn. Daarom is het belangrijk risico’s te kunnen herkennen en te weten wat je het beste kunt doen bij een incident.

Om te leren hoe je een gevaarlijke situatie op het spoor kunt herkennen en wat je dan het beste kunt doen, start Veiligheidsregio Twente samen met de Twentse gemeenten de campagne ‘Hoe spoort het’. De campagne richt zich op Twentse inwoners die dicht bij het spoor wonen, of er regelmatig in de buurt zijn. Zij krijgen actuele en relevante risico-informatie en tips over wat ze kunnen doen. De campagne start 11 september.

Een van de onderdelen van de campagne is de serious game www.hoespoorthet.nl. Speel de game en leer hoe je een gevaarlijke situatie bij het spoor kunt herkennen en hoe je dan het beste kunt handelen.