IJle Stelstra benoemd tot algemeen directeur IFV

Het Dagelijks Bestuur van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft IJle Stelstra benoemd tot algemeen directeur van het Instituut. Stelstra volgt Leo Zaal op.

IJle Stelstra kwam op 1 september 2016 in dienst bij het IFV als directeur brandweer. In die functie heeft hij bijgedragen aan de versterking van het IFV als de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio’s in de volle breedte. Hij ziet uit naar zijn nieuwe rol: “Ik heb er zin in om samen met bijna 300 IFV-collega’s en in nauwe samenwerking met ons Dagelijks Bestuur bij te dragen aan een veiliger Nederland. Dit doen we door het versterken van de veiligheidsregio’s en hun veiligheidspartners bij het professionaliseren van hun taken.”

Ambities

Onno van Veldhuizen, voorzitter van het Dagelijks Bestuur IFV: “Ik ben verheugd met de benoeming van IJle Stelstra. Een krachtig, multidisciplinair kennisinstituut met een publiek karakter is een essentiële voorwaarde voor het in stand houden en doorontwikkelen van de infrastructuur ten behoeve van het voorkomen en het beheersen van rampen en crises in Nederland. Als bestuur streven we daarom naar een gezaghebbend, onafhankelijk, strategisch en innovatief kennisinstituut dat de veiligheidsregio’s en hun partners adviseert, ondersteunt en faciliteert. Onder leiding van IJle Stelstra zal verder invulling worden gegeven aan deze ambities en aan het initiëren en realiseren van innovaties.”

Bron: IFV